Szkoła Podstawowa nr 363

im. prof. Witolda Doroszewskiego

INFORMACJE PEDAGOGA

Fundacja "Ziko dla zdrowia" zaprasza na wykład :

Bezpieczna apteczka dla twojego dziecka

( leki dostępne bez recepty stosowane jako środki 
odurzające) 24.01.2019r. godz.18.15

 
 

Dla rodziców wszystkich uczniów.

Informacje o stypendiach szkolnych.

O przyznanie stypendium szkolnego może ubiegać się:

·uczeń w rodzinie, którego dochód na jedną osobę wynosi do 514 zł. netto lub od 1 października 528 zł. netto

  • uczeń zamieszkujący i zameldowany na terenie  m.st.  Warszawy;

·stypendium szkolne przeznaczone jest na refundację kosztów związanych  z nauką;

·wniosek o przyznanie stypendium wypełnia rodzic lub opiekun prawny, dołączając zaświadczenie lub oświadczenie o wszystkich dochodach;

  • wnioski do wypełnienia można pobrać w gabinecie nr 114 (pedagog szkolny) 
  • zwrot wniosków z zaświadczeniami do 14.09.2018  do gabinetu 114  w godz. dyżuru pedagoga szkolnego 

Informacja o dofinansowaniu obiadów przez OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w trosce o zabezpieczenie ze środków pomocy społecznej gorących posiłków możliwie najliczniejszej grupie dzieci, oferuje bezpłatną pomoc  w formie obiadów uczniom, w rodzinach, których dochód na osobę nie przekracza 1028 zł netto.

Jeżeli nie jest możliwe udzielenie wsparcia przez OPS a uczeń znajduje się   w trudnej sytuacji materialnej, zgodnie z uchwałą Rady m. st. Warszawy   z dn. 20.06.2012 r. Dyrektor SP 363 może przyznać stypendium „Posiłek dla ucznia”. Zainteresowani  rodzice mogą zgłosić się do pedagoga szkolnego lub osobiście złożyć stosowny wniosek w OPS Dzielnicy Bemowo. Niezbędne jest udokumentowanie dochodów netto.

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa

 sp363@edu.um.warszawa.pl

tel.: (22) 666-53-46
fax: (22) 666-53-41

 

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny poniedziałek, wtorek, czwartek  8.00 - 16.00, sroda 8.00 - 15.30, piatek 8.00 - 15.00

 sp363@edu.um.warszawa.pl

Aleksandra Komiszyn
Wojciech Pozimala

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.