Szkoła Podstawowa nr 363

im. prof. Witolda Doroszewskiego

dzielnicowe konkursy: MŁODZIEŻOWY KONKURS WIEDZY O BEMOWIE i KONKURS PLASTYCZNY „Bemowo oczami młodych”

Szanowni Państwo,
Młodzieżowa Rada Dzielnicy Bemowo ogłosiła dwa konkursy związane z 25- leciem Dzielnicy Bemowo.

KONKURS PLASTYCZNY „Bemowo oczami młodych”
Tematem prac konkursowych jest tytułowe „Bemowo oczami młodych” – młodzieżowa wizja uczniów o Bemowie, ich małej ojczyźnie, w przyszłości, teraźniejszości bądź przeszłości. Praca na kartce może być wykonana techniką dowolną. Jej minimalny format to A3. W konkursie uczestnicy są podzieleni na dwie kategorie wiekowe, na tle których zostają oceniani:
• Kategoria pierwsza – uczniowie klas 4-7 szkoły podstawowej
• Kategoria druga – uczniowie klas 8 szkoły podstawowej oraz liceum.
Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

MŁODZIEŻOWY KONKURS WIEDZY O BEMOWIE

1. Tematem „Młodzieżowego Konkursu Wiedzy o Bemowie” jest
„Bemowo na przestrzeni lat. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość naszej Dzielnicy”
2. Uczeń przystępujący do udziału w Konkursie:
• Zna historię powstania oraz historię 25 lat istnienia Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy.
• Zna władze Bemowa na przestrzeni 25 lat.
• Charakteryzuje zmiany, które zaszły podczas w ćwierćwiecza istnienia Bemowa.
• Potrafi wymienić wszystkie liczby związane z Bemowem.
• Charakteryzuje organy pomocnicze władz Dzielnicy.
• Ocenia zmiany na Bemowie i potrafi scharakteryzować jego przyszłość.
• Zna mapę Dzielnicy Bemowo.
• Zna strukturę Urzędu Dzielnicy Bemowo
• Charakteryzuje patrona Dzielnicy, od którego imienia wzięła się jej nazwa

3. Źródła wiedzy:
• Strona internetowa Urzędu Dzielnicy Bemowo
• Witryny internetowe, artykuły prasowe opisujące Bemowo oraz jego aktualne życie (Wikipedia, TuBemowo itp.)
• Fanpage Dzielnicy Bemowo oraz Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bemowo na Facebooku
• Książki związane z Bemowem

Organizacja konkursu

1. Konkurs składa się z dwóch etapów:
• Szkolnego – w postaci testu składającego się z 25 pytań (otwarte + zamknięte) oraz dłuższej wypowiedzi pisemnej.
• Dzielnicowego (finału) – polegającego na przedstawieniu przez wszystkich zakwalifikowanych do niego osób prezentacji multimedialnej, zawierającej min. 5 slajdów.
2. Etap szkolny odbywa się w każdej ze szkół podstawowych oraz w liceum w Dzielnicy Bemowo. Czas trwania I etapu to 90 minut.
• Organizator Konkursu zwraca się do Dyrektorów szkół biorących udział w I etapie konkursu o zapewnienie jego uczestnikom odpowiednich warunków oraz opieki podczas pisania prac, tj. zapewnienie im odpowiedniej ilości pomieszczeń do pisania, powołania komisji konkursowej składającej się minimum z 1 osoby na 1 pomieszczenie oraz o zadbanie przez powołane osoby o zachowanie samodzielności pisania prac przez uczestników Konkursu.
• Organizator Konkursu zwraca się do Dyrektorów szkół biorących udział w I etapie Konkursu o powołanie osoby, która oceni prace konkursowe według klucza przesłanego przez Organizatora.
• Organizator Konkursu zwraca się z prośbą o dostarczenie prac konkursowych przez przedstawiciela szkoły do wskazanego przez Organizatora Konkursu miejsca po zakończeniu I etapu Konkursu.
3. Organizator Konkursu podaje do wiadomości wyniki I etapu konkursu na 2 tygodnie przed II etapem, a tym samym zawiadamia osoby, które zakwalifikowały się do II etapu Konkursu.
4. Do II etapu konkursu kwalifikuje się 20 osób z najlepszym wynikiem na tle całej Dzielnicy Bemowo w I etapie konkursu, tj. po 10 osób z każdej kategorii wiekowej.
• W przypadku identycznego wyniku kilku osób, o kwalifikacji do II etapu decyduje liczba punktów z pracy pisemnej konkursu,

5. II etap konkursu odbędzie się w sali sesji Urzędu Dzielnicy Bemowo dnia 28 lutego 2020 r. i polegać będzie na przedstawieniu przez zakwalifikowanych do tej części konkursu, prezentacji multimedialnej na jeden z poniższych tematów:
• „Bemowo przyszłości”, czyli przedstawienie subiektywnej wizji tego, jak będzie wyglądać Bemowo za kolejnych 25 lat.
• „Młodzieżowa samorządność na Bemowie”, czyli, jak młodzi mogą decydować o życiu swojej Dzielnicy?
• „Bemowo wstecz”, czyli przedstawienie tego, co było zanim powstała dzielnica Bemowo; lata, wieki i tysiące lat wcześniej.
6. Prezentacje podczas II etapu Konkursu oceniać będzie jury według wskazanego przez Organizatora klucza
7. Maksymalny czas prezentacji podczas II etapu Konkursu wynosi 3,5 minuty.
8. Prezentacje multimedialne w formie pliku należy przesłać maksymalnie 1 dzień przed II etapem.

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursach.

Z poważaniem,
Agnieszka Prządka

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa

 sp363@edu.um.warszawa.pl

tel.: (22) 666-53-46
fax: (22) 666-53-41

 

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny poniedziałek, wtorek, czwartek  8.00 - 16.00, sroda 8.00 - 15.30, piatek 8.00 - 15.00

 sp363@edu.um.warszawa.pl

Aleksandra Komiszyn
Wojciech Pozimala

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.