Szkoła Podstawowa nr 363

im. prof. Witolda Doroszewskiego

PROJEKT: "SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO"

W ramach projektu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo Fundacja Dbam o Mój Z@sięg z siedzibą w Gdańsku
we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego w roku szkolnym 2021/2022 realizować będzie

 

projekt pt. OCENA JAKOŚCI RELACJI SZKOLNYCH.

 

Jest to projekt badawczy realizowany wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego celem jest zbadanie jakości relacji panujących w szkole z uwzględnieniem wątków edukacji zdalnej i pandemii koronawirusa. Mając świadomość trudności, na jakie napotkali uczniowie, rodzice i nauczyciele chcemy przyjrzeć się bliżej wszystkim możliwym relacjom i zaplanować realne wsparcie. Rozpoczęcie badań wśród uczniów planowane jest na koniec października 2021 roku, ich zakończenie przewidziane jest na koniec marca 2022 roku. W listopadzie 2021 rozpoczną się badania realizowane wśród nauczycieli oraz rodziców. Badanie ma charakter ilościowy i jest przeprowadzane w pracowniach informatycznych w szkole metodą ankiety internetowej. Fundacja Dbam o Mój Z@sięg dostarcza platformę badawczą, na której uczniowie się logują i odpowiadają na pytania online. Do badania mogą przystąpić uczniowie, którzy dostarczą nauczycielowi pisemną zgodę rodziców na udział w badaniu. Wyniki posłużą do opracowania szczegółowych rekomendacji dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie tworzenia silnych więzi i relacji szkolnych, stworzenia planu działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, oraz opracowania programu szkoleniowego dla nauczycieli i rodziców.

 

PROJEKT DOTYCZY KLAS 5-8.

FORMULARZ ZGODY RODZICÓW DOSTĘPNY U WYCHOWAWCÓW KLAS

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa

 sp363@edu.um.warszawa.plkontakt@sp363.pl

 

tel.: (22) 666-53-46
fax: (22) 666-53-41

 

Mapa dojazdu

Sekretariat

Anna Kekusz

Sekretariat czynny poniedziałek, wtorek, czwartek  8.00 - 16.00, sroda 8.00 - 15.30, piatek 8.00 - 15.00

 sp363@edu.um.warszawa.pl

                  kontakt@sp363.pl

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.