Szkoła Podstawowa nr 363

im. prof. Witolda Doroszewskiego

Lato w mieście

Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2022

enlightened Pliki do pobrania (I turnus, II turnus, III turnus, regulamin i inne) są pod tekstem

Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie

Termin realizacji 08 - 31 sierpnia 2022r.

Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2022 adresowana jest do uczniów warszawskich szkół oraz dzieci
mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie.

Karty uczestników akcji z dowodami wpłat przyjmujemy w SP 363 w godzinach 8:00 - 16:00.

Termin składania kart upływa 08 czerwca o godzinie 12:00.

Oferta wakacyjna dla dzieci z Ukrainy przebywających w Warszawie:

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/wspolne-warszawskie-lato-oferta-wakacyjna-dla-dzieci-z-ukrainy-przebywajacych-w-warszawie

 

I    Zapisy do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2022.

1.      Zapisy uczniów warszawskich szkół oraz uczniów mających stałe miejsce zamieszkania w Warszawie,
w roku szkolnym 2021/2022 do Akcji organizowanej w FPE prowadzone są przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń, znajdującego się pod adresem internetowym:
 warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

II    Opłaty

1.    Wysokość opłat to: 35 zł dziennie za opiekę oraz 15 zł dziennie za posiłki.

2.    Opłaty są obowiązkowe dla uczestników i wnoszone za pełen turnus lub jego wielokrotność

z wyłączeniem zapisu w punkcie 6.

Za turnus uznaje się 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku

z wyjątkiem ostatniego turnusu, który może trwać  5,7 lub 8 dni, tj. 22-26.08, 22-30.08 lub 22-31.08.

3.    Opłaty dokonywane są przez rodziców/opiekunów prawnych:

·        za opiekę (35 zł) na rachunek: 41 1030 1508 0000 0005 5041 3027

·        za posiłki (15 zł) na rachunek:  93 1140 2062 3090 0000 0816 1268
                                             
(Jolanta Chłopecka "LINIA" Promocja Zdrowego Stylu  Życia)

4.      Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające, w ciągu roku szkolnego,
 z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków, na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

5.      Podstawą do zwolnienia z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji jest przedłożenie w FPE zaświadczenia z macierzystej szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej o korzystaniu, w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków.

6.      Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

7.      W przypadku nieobecności uczestnika zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 3.10.2022 r., po spełnieniu następujących warunków:

·        informacji do godz. 14.00 dnia poprzedzającego nieobecność,  a w przypadku nagłej choroby do 8:00 aktualnego dnia.

Ø  zgłoszenie opieki pod adresem: sp363latowmiescie@gmail.com

Ø  zgłoszenie rezygnacji z wyżywienia pod adresem:  biuro@liniapromocja.pl

·        do 8.09.2022 r. złożenie w FPE, do której uczęszczało dziecko wniosku stanowiącego załącznik

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica
ze zwrotu opłat.

 

       I.          Wyżywienie w FPE

Wszyscy uczestnicy FPE korzystający z wyżywienia otrzymują dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz
w zależności od potrzeb i warunków atmosferycznych, napoje/wodę. Dopuszcza się wyjątki od tej zasady w przypadku specyficznej diety dziecka zaleconej przez lekarza (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), wówczas uczestnik jest zobowiązany do przynoszenia własnych posiłków.

 

W przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji epidemicznej oraz innych decyzji organów państwa lub wystąpienia dodatkowych przeciwwskazań, zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia w części lub w całości od organizacji Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2022 oraz wprowadzenia nowych zasad nieujętych w niniejszych Wytycznych.

 

Pliki do pobrania:

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa

 

sp363@eduwarszawa.pl

tel.: (22) 666-53-46

fax: (22) 666-53-41

 

Mapa dojazdu

Sekretariat

Anna Kekusz

Sekretariat czynny:

poniedziałek    8.00 - 16.00

wtorek              8.00 - 16.00

sroda               8.00 - 15.30

czwartek          8.00 - 16.00

PIĄTEK JEST DNIEM BEZ INTERESANTA

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.