Szkoła Podstawowa nr 363

im. prof. Witolda Doroszewskiego

INFORMACJE PEDAGOGA

Pomoc materialna

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż 528 zł

Wniosek  o stypendium szkolne można pobrać u pedagoga szkolnego (gabinet nr 114) lub ze strony internetowej Biura Edukacji Warszawa w zakładce Informacje  dla rodziców i ucznia .

Wniosek należy złożyć w szkole najpóźniej do dnia 16 września 2019r.

 

Zasiłek losowy

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Informacja o dofinansowaniu obiadów przez OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w trosce o zabezpieczenie ze środków pomocy społecznej gorących posiłków możliwie najliczniejszej grupie dzieci, oferuje bezpłatną pomoc w formie obiadów uczniom, w rodzinach, których dochód na osobę nie przekracza 912 zł netto.

Jeżeli nie jest możliwe udzielenie wsparcia przez OPS a uczeń znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, zgodnie z uchwałą Rady m. st. Warszawy  z dn. 20.06.2012 r. dyrektor szkoły może przyznać stypendium „Posiłek dla ucznia”.

Zainteresowani  rodzice mogą zgłosić się do pedagoga szkolnego lub osobiście złożyć stosowny wniosek w OPS Dzielnicy Bemowo. Niezbędne jest udokumentowanie dochodów netto.

 

 

 

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa

 sp363@edu.um.warszawa.pl

tel.: (22) 666-53-46
fax: (22) 666-53-41

 

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny poniedziałek, wtorek, czwartek  8.00 - 16.00, sroda 8.00 - 15.30, piatek 8.00 - 15.00

 sp363@edu.um.warszawa.pl

Aleksandra Komiszyn
Wojciech Pozimala

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.