Szkoła Podstawowa nr 363

im. prof. Witolda Doroszewskiego

DORADZTWO ZAWODOWE

Ważne Informacje !!!

 Rekrutacja do szkół Pondpostawowych - Co Warto Wiedzieć

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w SP nr 363 w Warszawie

 
 
przydatne linki:
 
 
 

Szanowni Państwo, 

Od 15 czerwca br.  zostanie uruchomiony elektroniczny system rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę pod adresem:https://warszawa.edu.com.pl.

Na stronach Biura Edukacji zostały zamieszczone następujące komunikaty:

- Jak wypełnić i złożyć wniosek,  

- Liczba szkół do wyboru w postępowaniu rekrutacyjnym,

- Wnioski – oddziały dwujęzyczne, międzynarodowe, wstępne, sportowe, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego i ze sprawdzianami uzdolnień kierunkowych,

- Wykaz przedstawicieli Wydziałów Oświaty i Wychowania dla dzielnic m.st. Warszawy, którzy udzielają informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.

Jednocześnie przypominamy, że ze względu na panującą w kraju pandemię koronawirusa rekomendujemy składanie wniosków drogą elektroniczną:

  • w formie skanów za pośrednictwem poczty elektronicznej (adresy e-mail znajdują się na stronach internetowych szkół),
  • w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. W celu złożenia wniosku w systemie rodzice powinni podpisać wniosek profilem zaufanym, a następnie kliknąć przycisk „Złóż wniosek”.

Harmonogram działań dla ucznia

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/po-szkole-podstawowejpo-gimnazjum/22275_harmonogram-dzialan-ucznia

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. 

Harmonogram został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

 Przekazujemy Państwu terminy postępowania rekrutacyjnego oraz komunikat MEN w tej sprawie.

Materiały są na stronie

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021.

Portal www.wybieramszkole.pl który jest, dedykowany dla uczniów planujących dalszą edukację w szkołach ponadpodstawowych na terenie m.st. Warszawy przedstawia wiele ważnych informacji, które są na bieżąco aktualizowane.

W zakładce „Harmonogram” opublikowano terminy wynikające z w/w zarządzenia https://www.wybieramszkole.pl/?h=h
 

W zakładce „Dni otwarte” opublikowano terminy spotkań informacyjnych w szkołach ponadpodstawowych

 https://www.wybieramszkole.pl/?msc=Warszawa&open=sort
 

Ponadto funkcjonalność portalu jest duża - zapewnia wyszukiwanie szkół, m.in. po:
 

typie szkoły (liceum, technikum, szkoła branżowa), lokalizacji (dzielnice, wybrany obszar),rankingach, przedmiotach rozszerzonych,

Uczeń może również obliczyć sobie prognozowane punkty, oraz zobaczyć progi punktowe z rekrutacji z ubiegłego roku.

Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z portalem https://www.wybieramszkole.pl/

PREZENTACJA WSPOMAGAJĄCA WYBÓR DALSZEGO KSZTAŁCENIA

Szkolny Program Doradztwa: Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego


REGULAMIN PROJEKTU

 

 

 

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa

 sp363@edu.um.warszawa.plkontakt@sp363.pl

 

tel.: (22) 666-53-46
fax: (22) 666-53-41

 

Mapa dojazdu

Sekretariat

Sekretariat czynny poniedziałek, wtorek, czwartek  8.00 - 16.00, sroda 8.00 - 15.30, piatek 8.00 - 15.00

 sp363@edu.um.warszawa.pl

                  kontakt@sp363.pl

Aleksandra Komiszyn
Wojciech Pozimala

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.