Szkoła Podstawowa nr 363

im. prof. Witolda Doroszewskiego

REKRUTACJA do klas I 2024/2025

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2024/2025

 

INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA STRONIE BIURA EDUKACJ:

Kliknij w hiprłącze powyżej po więcej informacji

 

·       zasady przyjęć do klas I - Zasady przyjęć - Edukacja (um.warszawa.pl)

·       harmonogram rekrutacji do klas I - Harmonogram rekrutacji - Edukacja (um.warszawa.pl)

·       kryteria rekrutacji do klas I - Kryteria rekrutacji - Edukacja (um.warszawa.pl)

·       oferta klas sportowych I - Oferta klas sportowych I i IV - Edukacja (um.warszawa.pl)

 

 


Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do szkół podstawowych są dostępne na stronach Biura Edukacji m.st. Warszawy. (link)

Nowe rejony szkół - informacja do pobrania

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2023/2024

wersja dokumentu  do pobrania - proszę kliknąć tutaj

Data: od - do

Etap rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne do klas I w szkołach podstawowych

Od 28 lutego do 6 marca

do godz. 16.00

Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają wnioski (zgłoszenia, w przypadku dzieci obwodowych) o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową lub tych, którym organ prowadzący wskazał jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego daną szkołę (inną niż obwodowa).  

7 marca

od godz. 13.00

22 marca

do godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie.
Rodzice wypełniają i zapisują wniosek/zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

7 marca

od godz. 13.00

13 marca

do godz. 16.00

Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej*

15 marca

19 marca

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

WAŻNE

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

20 marca

godz. 15.00

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

7 marca

od godz. 13.00

23 marca

do godz. 16.00

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wniosek/zgłoszenie podpisane profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku/zgłoszenia wraz
z załącznikami składają w szkole pierwszego wyboru.

WAŻNE

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

26 kwietnia

godz. 13.00

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

26 kwietnia

od godz. 13.00

5 maja

do godz. 10.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

8 maja  godz. 13.00

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

od 8 maja

W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą  wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do klas I w szkołach podstawowych

15 czerwca

godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

15 czerwca

godz. 16.00

20 czerwca

do godz. 20.00

Rejestracja w systemie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie na wolne miejsca. Rodzice wypełniają i zapisują wniosek/zgłoszenie w systemie. Po zakończeniu tego etapu nie będzie możliwa edycja wniosku.

15 czerwca

16 czerwca

do godz. 16.00

Rejestracja w systemie oraz składanie wniosków o przyjęcie do klasy I sportowej.

17 czerwca

18 czerwca

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów sportowych.

 

19 czerwca godz. 10.00

Przekazanie informacji, którzy kandydaci uzyskali pozytywne, a którzy negatywne wyniki próby sprawności fizycznej.

15 czerwca

od godz. 16.00

21 czerwca

do godz. 15.00

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wniosek/zgłoszenie podpisane profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku/zgłoszenia wraz
z załącznikami składają w szkole pierwszego wyboru.

WAŻNE

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdej szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

28 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28 czerwca

od godz. 13.00

30 czerwca

do godz. 16.00

Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w szkole, do której zostało zakwalifikowane.

3 lipca godz. 13.00

Opublikowanie list przyjętych i nieprzyjętych.

od 3 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

*szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji do klas I sportowych zostały opublikowane w oddzielnym komunikacie

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa

 

sp363@eduwarszawa.pl

tel.: (22) 666-53-46

fax: (22) 666-53-41

 

Mapa dojazdu

Sekretariat

Anna Kekusz

Sekretariat czynny:

poniedziałek    8.00 - 16.00

wtorek              8.00 - 16.00

sroda               8.00 - 15.30

czwartek          8.00 - 16.00

PIĄTEK JEST DNIEM BEZ INTERESANTA

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.