Szkoła Podstawowa nr 363

im. prof. Witolda Doroszewskiego

ZIMA W MIEŚCIE

Organizacja programu „Zima w mieście 2020”

 

W związku z rozpoczęciem przygotowań do realizacji Akcji „Zima w mieście 2020” poniżej przedstawiam najważniejsze informacje dotyczące organizacji Akcji „Zima w mieście 2020”

Koordynatorem Dzielnicowym Akcji „Zima w mieście 2020” jest

pani Katarzyna Niedźwiecka – Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji tel.: (22) 44-37-601,

Zastępcą Koordynatora jest pan Andrzej Szulik – inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania, tel.: (22) 44-37-799.

W tym roku szkolnym Akcja „Zima w mieście 2020” realizowana będzie  w dniach: od 10  do 21 lutego 2020 r. i skierowana będzie do uczniów

kl. I-VIII szkół podstawowych.  

Feryjne Placówki Edukacyjne  (FPE) będą usytuowane w następujących szkołach:

 

Szkoła

Termin

Adres

Telefon

Adres mailowy

Szkoła Podstawowa nr 350

10 - 21.02.2020

ul. Irzykowskiego 1a

22 664 61 93

sp350@edu.um.warszawa.pl

Szkoła Podstawowa nr 364

10 - 21.02.2020

ul. Andriollego 1

22 638 24 55

sp364@edu.um.warszawa.pl

 

 

 

 

 

 

 

Feryjne Placówki Edukacyjne czynne będą w godz. 7.00 – 17.30.

 

Zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji i Biura Sportu Urzędu m. st. Warszawy: dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie mogą brać udziału w Akcji „Zima w mieście 2020”.

Uwaga: dotyczy dzieci z oddziałów przedszkolnych w bemowskich szkołach.
W okresie ferii zimowych 2020 r. macierzyste szkoły prowadzą zajęcia dla   wszystkich dzieci uczęszczających  do oddziałów przedszkolnych w danej szkole.

Zgodnie z Wytycznymi do realizacji Warszawskiej Akcji „Zima w Mieście 2020” udział uczniów szkół podstawowych klas I - VIII  w zajęciach „Zima w mieście 2020” jest płatny:

- wysokości opłat to: 10 zł dziennie za opiekę oraz 10 zł dziennie za żywienie (dwa posiłki, w tym jeden ciepły, napoje bezpłatne),
- opłaty są obowiązkowe dla wszystkich uczestników i wnoszone za pełen 5 dniowy turnus (pon. – pt.) lub jego wielokrotność z wyłączeniem zapisu w punkcie 1.

Uprzejmie informuję że:

1. z odpłatności za posiłki oraz opiekę zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego  na mocy decyzji dyrektora szkoły oraz decyzji OPS - Bemowo, na podstawie zaświadczenia wydanego przez dyrektora macierzystej szkoły.

2. Rekrutacja uczestników do Akcji „Zima w mieście 2020”, prowadzona  będzie  elektronicznie. Nadzór nad tą rekrutacją sprawuje Biuro Edukacji m.st. Warszawy i będzie się ona odbywała  zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Biuro Edukacji. 

Rodzice składają wypełnione Karty kwalifikacyjne uczestnika Akcji „Zima w mieście 2020”
z załączonym dowodami wpłat za posiłki oraz opiekę w sekretariacie  szkoły dyżurującej.

Dzieci, które nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie załączonego zaświadczenia), nie wnoszą opłat za posiłki. Dzieci te korzystają z posiłków przyniesionych z domu. Natomiast wnoszą opłaty za opiekę

Uwaga!! OPS - Bemowo nie finansuje obiadów podczas realizacji programu „Zima
w mieście 2020”.

 

3. Uwaga:  WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW:

- przy wpłacaniu na konto ajenta obsługującego wytypowaną szkołę  PROSZĘ zwrócić uwagę na tytuł dokonywanej wpłaty czy w opisie przelewu podane są:  imię i nazwisko dziecka, numer szkoły macierzystej i numer klasy, numer wybranej szkoły, w której będzie uczestniczyło w zajęciach programu „Zima w mieście 2020”  oraz liczbę dni  uczestnictwa w akcji np:

„Janek Kowalski, SP 316 kl. IVa; Zima 2020 – w SP 364; wyżywienie – 10 dni”

Konto  ajenta:

- dla SP nr: 350, rachunku bankowego ajentaSZWAJCARKA Marcin Sikorski Credit Agricole            49 1940 1076 3017 2447 0004 0000

- dla SP 364 - nr rachunku bankowego ajentaSZWAJCARKA Marcin Sikorski Credit Agricole            94 1940 1076 3017 2447 0011 0000

W przypadku opłat dokonywanych osobiście przez rodziców w sekretariatach szkół dyżurujących proszę Państwa Dyrektorów o przekazanie  wpłaconych w/w opłat  za żywienie na konto  ajenta obsługującego szkoły  dyżurujące w uzgodnieniu z ajentem.

Zwroty opłat za niewykorzystane posiłki będą dokonywane tylko   po zastosowaniu przez rodziców procedury zawartej  w pkt. 8 rozdziału I - WYTYCZNYCH DO REALIZACJI WARSZAWSKIEJ AKCJI „ZIMA W MIEŚCIE” 2020 oraz harmonogramu zapisów do Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście” 2020  po zakończeniu realizacji Akcji, na wniosek rodzica ze wskazaniem dni nieobecności dziecka. Zwroty te dokonywane  będą po uprzednim  uzgodnieniu warunków przez rodziców z ajentem.

4.  Opłaty za opiekę natomiast są wnoszone na następujące konta:

Konto bankowe SP nr 350     - 44 1030 1508 0000 0005 5092 2029

Konto bankowe SP nr  364  - 41 1030 1508 0000 0005 5041 6034

 

Sprawę prowadzi: inspektor Andrzej Szulik , tel. 22 44 37 799

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa

 

sp363@eduwarszawa.pl

tel.: (22) 666-53-46

fax: (22) 666-53-41

 

Mapa dojazdu

Sekretariat

Anna Kekusz

Sekretariat czynny:

poniedziałek    8.00 - 16.00

wtorek              8.00 - 16.00

sroda               8.00 - 15.30

czwartek          8.00 - 16.00

PIĄTEK JEST DNIEM BEZ INTERESANTA

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.