Szkoła Podstawowa nr 363

im. prof. Witolda Doroszewskiego

PROJEKTY

PROJEKTY REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 

w klasach 1-3

1. „Każdy inny – wszyscy równi” –  Ogólnopolski Projekt Edukacyjno-Społeczny - II edycja.

Cele projektu:

 • uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • rozwijanie empatii i tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu.

 

Projekt realizowany w klasach I-VIII

Koordynator: Patrycja Paczewska

 

2. „Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?” – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Fundacji Uniwersytet Dzieci.

Cele projektu:

 • odkrywanie praktycznego zastosowanie matematyki w życiu codziennym;
 • ćwiczenie odczytywania godzin;
 • poznawanie  jednostek miar i wag;
 • praktyczne obliczenia pieniężne;
 • rozwijanie umiejętności samodzielnego, logicznego i krytycznego myślenia.

 

Projekt realizowany na poziomie klas pierwszych oraz w klasie 2e

Koordynator: Małgorzata Poręba

 

3. „Kreatywne dni nietypowe" - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny.

Cel główny projektu:

Wszechstronny rozwój dzieci w różnym wieku poprzez stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia, rozwijaniu kreatywności, budowaniu poczucia własnej sprawczości.

 

Cele ogólne i szczegółowe projektu:

 • rozwijanie empatii;
 • uwrażliwienie na potrzeby zwierząt;
 • przygotowanie do współuczestniczenia w grupie;
 • nauka współpracy;
 • kształtowanie tolerancji;
 • wyzwalanie radości i innych pozytywnych uczuć;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości, sprawczości;
 • rozwijanie zainteresowań;
 • obniżanie poziomu stresu;
 • wypracowanie strategii radzenia sobie ze stresem.

 

Projekt realizowany na poziomie klas pierwszych.

Koordynator: Patrycja Pniewska

 

4. „Czytam z klasą lekturki spod chmurki" V edycja – Na tropach dobroczynności – Międzynarodowy Projekt Edukacyjny, wspierający rozwój czytelnictwa.

Cele projektu:

 • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej;
 • rozwijanie aktywności czytelniczej;
 • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania;
 • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom;
 • pogłębianie wiedzy na temat dobroczynności;
 • kształtowanie u uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra;
 • integracja zespołu klasowego;
 • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych;
 • wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą.

 

Projekt realizowany na poziomie klas drugich.

Koordynator: Patrycja Piskorz

 

5. „Matematyka - kto w pracy liczy, mierzy i waży?" - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Fundacji Uniwersytet Dzieci.

Cele projektu:

 • rozwijanie umiejętności  wykorzystywania w codziennym życiu wiadomości zdobytych w szkole;
 • utrwalenie wiadomości na temat różnych zawodów;
 • rozwijanie umiejętności projektowania, odmierzania składników;
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

 

Projekt realizowany w klasach: 2a, 2b, 2g

Koordynatorzy: Marta Kauszel, Małgorzata Kauszel-Jaworska, Aneta Zięcina

6. „Podróże małe i duże” – Międzynarodowy Projekt Edukacyjny.


Cele projektu:

 • poznanie wybranych miast w Polsce oraz krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji;
 • uwrażliwienie na piękno środowiska przyrodniczego, dostrzeżenie piękna odwiedzanych miejsc;
 • poznanie najważniejszych zabytków, zwyczajów, wydarzeń i postaci związanych z historią wybranych miast w Polsce i krajów na całym świecie;
 • rozwijanie wrażliwości na piękno krajobrazów świata;
 • zachęcanie do poznawania wybranych krajów, ich kultury życia, języka, tradycji i zwyczajów;
 • pogłębianie wiedzy o wybranych miastach i krajach;
  − Pogłębianie wiedzy o wybranych miastach i krajach;
 • zdobycie umiejętności poszukiwania wiadomości w różnych źródłach informacji
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania;

 

Projekt realizowany w klasie 2d

Koordynator: Agnieszka Wisłowska

 

7. „Ciekawscy drugoklasiści. Ile wiedzy zmieści się w głowie?” - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Fundacji Uniwersytet Dzieci.

Cele projektu:

 • ćwiczenia praktyczne w zakresie mierzenia temperatury;
 • badanie właściwości skał;
 • zdobywanie wiedzy na temat działania niektórych urządzeń  np. telefonu;
 • rozwijanie umiejętności bezpiecznego korzystania z prądu;
 • rozwijanie koncentracji i umiejętności współpracy w zespole.

 

Projekt realizowany w klasie 2f

Koordynator: Patrycja Piskorz

 

 

 

 

8. „Bohaterowie załogi FAST” – kampania społeczna Wydziału Polityki Edukacyjnej
i Społecznej Uniwersytetu Macedońskiego.

Cel kampanii:

 • podnoszenie świadomości na temat udaru mózgu, rozpoznawania objawów i szybkiego reagowania.

 

Kampania  realizowana w klasie 2f

Koordynator: Patrycja Piskorz

 

9. „Ciekawscy trzecioklasiści. Dlaczego wszystkie pytania są dobre?” - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Fundacji Uniwersytet Dzieci.

Cele projektu:

 • pogłębianie wiedzy na temat życia w różnych częściach Świata, o kosmosie;
 • rozwijanie umiejętności pracy w grupach, w parach, indywidualnie;
 • doskonalenie krytycznego myślenia i kreatywności;
 • rozpoznawanie emocji.

 

 

Projekt realizowany na poziomie klas trzecich

Koordynator: Katarzyna Kłosowska

 

10. „Lekcje z klasą. Jak odczytywać emocje?” - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Fundacji Uniwersytet Dzieci.

Cele projektu:

 • rozwijanie kompetencji społecznych;
 • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej/grupowej;
 • doskonalenie i rozwijanie kreatywności w poszukiwaniu rozwiązań różnych problemów, trudności;
 • nawiązywanie i pogłębianie relacji z rówieśnikami;
 • rozwijanie empatii i świadomości własnych emocji.

Projekt realizowany w klasie 3a

Koordynator: Aneta Wysocka-Podkowiak

 

 

11. „Uczymy Dzieci Programować” edycja XII i XIII – Ogólnopolski Program Edukacyjny Fundacji Rozwoju Edukacji Cyfrowej.

Cele programu:

 • świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów kodowania
  i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji (edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna);
 • kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie logicznego algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności;
 • kształtowanie umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań;
 • wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro;
 • rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne

Program realizowany w klasie 3b i 1b

Nauczyciele realizujący program: Katarzyna Kłosowska, Małgorzata Poręba

 

 

 

 

PROJEKT WOCHE

PROJEKTWOCHE koordynatorka: p. Katarzyna Gawlicka-Lucima Projektwoche to odbywające się w naszej szkole warsztaty, które prowadzą ...

#SuperKoderzy

Nasza szkoła od września dołączyła do #SuperKoderów!
#SuperKoderzy to program edukacyjny Fundacji Orange. Jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie cyklu zajęć prowadzonych na lekcjach poszczególnych przedmiotów uczniowie poznają podstawowe zasady programowania, jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą programową danego przedmiotu.
#SuperKoderzy uczą się grać na bananach, programować stację pogodową, tworzyć interaktywne multimedialne reportaże, a nawet własne strony internetowe czy gry dla robotów.

Mediuj w szkole

Nasza szkoła wzięła udział w projekcie "Mediuj w szkole" i już w marcu 2021 pierwsi uczestnicy rozpoczęli swoje szkolenia z zakresu ...

Program profilaktyczny "Widzę? Reaguję - Jeśli nie Ja, to Kto?"

W naszej szkole w r.szk. 2020/21 realizowany był Program Profilaktyczny "Widzę? Reaguję - Jeśli nie Ja, to Kto?". Jest on częścią ...

HAŁASOWI MÓWIMY STOP

Hałas powoduje wiele negatywnych skutków, np. zmęczenie, rozdrażnienie, obojętność, niepokój, lęk, nadpobudliwość, a także agresję, ...

ERASMUS+

Podsumowanie projektu Erasmus+ "Bądźmy dwujęzyczni! Uczmy nowocześnie! 2016-2018" Projekt współfinansowany w ramach programu Unii ...

1 2 3

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego

ul. Rozłogi 10
01-310 Warszawa

 

sp363@eduwarszawa.pl

tel.: (22) 666-53-46

fax: (22) 666-53-41

 

Mapa dojazdu

Sekretariat

Anna Kekusz

Sekretariat czynny:

poniedziałek    8.00 - 16.00

wtorek              8.00 - 16.00

sroda               8.00 - 15.30

czwartek          8.00 - 16.00

PIĄTEK JEST DNIEM BEZ INTERESANTA

 

 

 

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.